Þessir notkunarskilmálar (þessi „samningur“) er lagalega bindandi samningur gerður af og á milli Karman Healthcare, Inc.. og samstarfsaðila þess, Coi Rubber Products, Inc.. og Karma (sameiginlega „Karman“) og þú, persónulega og, ef við á, fyrir hönd þess aðila sem þú ert fyrir með einhverjar vefsíðna eða þjónustu (sameiginlega „þú“ eða „þín“) fyrir okkar hjólastólar. Þessi samningur gildir um aðgang þinn að og notkun á vefsíðu Karman www.KarmanHealthcare.com og annarri vefsíðu í eigu eða rekstri Karman („vefsíðurnar“) og alla þjónustu sem Karman í gegnum allar slíkar síður („þjónustu“) svo vinsamlegast lestu það vandlega. Gildistími þessa samnings er 9. mars 2020.

MEÐ AÐGANG EÐA NOTKUN HVERJU STAÐA EÐA HVERJA HLUTA ÞJÓNUSTA, SAMÞYKKIR ÞÚ AÐ ÞÚ HEFUR LESIÐ, SKILJUÐ OG SAMÞYKKT ÞIG AÐ BINNA ÞESSI SAMNINGUR, SEM HEFUR SKIPULAGSSAMNING og samning um undanþágu frá flokkunaraðgerðum. EF ÞÚ ERT EKKI SAMÞYKKT TIL AÐ VERA SVONA BINNIÐ, FÆRÐIÐ EKKI AKKUR Á SÉÐA né notið neina þjónustu.

Þessi samningur bætir við, en kemur ekki í staðinn, neinum skilmálum sem stjórnuðu notkun þinni á vefsíðunum eða þjónustu frá og með gildistökudegi; enda þó, að ef árekstur er milli þessa samnings og slíkra skilmála, mun þessi samningur stjórna.

Sumar þjónustur eru háðar viðbótarskilmálum sem þú kynnir þér þegar þú notar eða stofnar aðgang til að nota slíka þjónustu. Ef ágreiningur er milli þessara skilmála og viðbótarskilmála fyrir tiltekna þjónustu, munu viðbótarskilmálarnir stjórna þeirri þjónustu. Ekki nota neina þjónustu með viðbótarskilmálum nema þú samþykkir skilmála þessa samnings og þessa viðbótarskilmála.

Notkun vefsíðurnar og þjónusturnar.

Veiting réttinda. Með fyrirvara um að þú fylgist með skilmálum og skilyrðum þessa samnings veitir Karman þér takmarkaðan, einkarétt á að nota vefsíðurnar og þjónustuna og allt efni og efni sem þér er aðgengilegt í tengslum við notkun þína á vefnum eða Þjónusta, aðeins í upplýsingaskyni, með fyrirvara um frekari takmarkanir sem kveðið er á um í þessum samningi, frekari skilmála sem gilda um tiltekna þjónustu eða notkunarleiðbeiningar sem Karman kann að veita af og til.

Reikningar og aðgangur. Til að nota tiltekna þjónustu verður þú að búa til reikning aðgengileg í gegnum notendanafn og lykilorð. Þú berð alfarið ábyrgð á því að halda leyniorðinu þínu leyndu og fyrir allri notkun notandanafns og lykilorðs, þ.mt, án takmarkana, hvers kyns notkun óviðkomandi þriðja aðila. Starfsmenn Karman munu aldrei biðja um lykilorðið þitt. Ef þú ert beðinn um aðgangsorðið þitt eða ef þú telur að einhver gæti hafa fengið lykilorðið þitt skaltu hafa samband við Karman. Þú berð ábyrgð á öllum internetaðgangi, vélbúnaði eða hugbúnaði sem er nauðsynlegur eða viðeigandi til að auðvelda notkun þína eða aðgang að vefsíðunum eða þjónustunni.

Uppsögn. Þú getur hætt að fá aðgang að eða með vefsíðurnar eða þjónusturnar hvenær sem er. Karman getur lokað aðgangi þínum að vefsíðunum eða þjónustunni í heild eða að hluta ef hann telur sanngjarnt að þú hafir brotið gegn skilmálum og skilyrðum þessa samnings. Eftir uppsögn muntu ekki hafa aðgang að vefsíðunum eða nota þjónustuna. Ef aðgangi þínum að vefsíðunum eða þjónustunni er hætt getur Karman beitt öllum þeim hætti sem henni þykir nauðsynlegt til að koma í veg fyrir óheimilan aðgang að vefsíðunum eða þjónustunum, þ.m.t. þjónustuaðili. Þessi samningur mun lifa endalaust nema og þar til Karman velur að segja honum upp, óháð því hvort þú eða Karman hættir einhverjum reikningi eða þú heldur áfram að nota eða hefur áfram rétt til að nota vefsíðurnar eða þjónustuna.

Hugverkaréttindi. Notkun vefsvæðin eða þjónustan veitir þér ekki eignarhald á eða réttindum til efnis eða innihalds sem þér kann að verða veitt í tengslum við notkun þína á vefnum eða þjónustunni, sem öll eru í eigu Karman, leyfisveitenda þess eða annarra aðila og er verndaður af höfundarrétti og öðrum hugverkaréttindum. Þú mátt ekki nota, birta, framkvæma, afrita, endurskapa, tákna, aðlaga, búa til afleidd verk úr, dreifa, senda, gefa út leyfi eða á annan hátt dreifa eða gera aðgengileg á nokkurn hátt hvaða efni eða efni sem er aðgengilegt þér í tengslum við notkun þína vefsíðna eða þjónustunnar, án þess að leyfi eiganda sé veitt, nema það sé sérstaklega tekið fram í þessum samningi eða öðrum skilmálum sem eiga við um tiltekna þjónustu. Notkun vefsvæðin eða þjónustan veitir þér engan rétt til að nota vörumerki, þjónustumerki, verslunarfatnað, vöruheiti eða þess háttar, sem notuð eru í tengslum við vefsíðurnar eða þjónusturnar, án þess að leyfi eiganda sé veitt um hjólastól vörur.

Álit þitt. Ef þú sendir Karman hugmyndir, ábendingar eða annað um vefsíður eða þjónustu (svo sem leiðir til að bæta þjónustuna), samþykkir þú að Karman geti notað þessa endurgjöf af einhverjum ástæðum, án greiðslu eða annarra bóta til þín, að eilífu og um allan heim. Ekki senda Karman athugasemdir þar sem þú vilt ekki veita slík réttindi.

Vefsíður og efni þriðja aðila. Karman getur veitt aðgang að vefsíðum þriðja aðila, efni eða öðrum upplýsingum frá þriðja aðila. Notkun þín á slíkum vefsíðum þriðja aðila, efni eða öðrum upplýsingum verður háð þeim skilmálum sem þú og þriðji aðili samþykkja. Karman getur notað efni þriðja aðila eða aðrar upplýsingar frá þriðja aðila við að veita þér þjónustuna. Þú samþykkir að Karman ber ekki ábyrgð á efni þriðja aðila eða öðrum upplýsingum, hvort sem þú hefur aðgang að slíku efni beint eða Karman notar það við að veita þjónustuna, þar með talið hvort upplýsingarnar séu réttar eða hvort upplýsingarnar henti þér til notkunar eða notkunar í tengslum við þjónustuna. Þú samþykkir að Karman ber ekki ábyrgð á því hvort upplýsingar þriðja aðila sem þú hefur aðgang að séu aðgengilegar þér, fyrir frammistöðu eða rekstur vefsíðu þriðja aðila, fyrir vörur eða þjónustu sem þriðji aðili auglýsir eða selur (þ.m.t. á eða í gegnum vefsíðu þriðja aðila), eða vegna annarra aðgerða eða aðgerðarleysis þriðja aðila.

Bönnuð háttsemi. Í notkun þinni á vefsíðunum eða þjónustunum geturðu aðeins notað vefsíðurnar eða þjónusturnar og allt efni eða efni sem þér er aðgengilegt í tengslum við notkun þína á vefnum eða þjónustunum eingöngu eins og það er beinlínis heimilt samkvæmt þessum samningi eða öðrum viðbótarskilmálum sem eiga við tiltekinnar þjónustu og, án þess að takmarka það sem að framan er rakið, í engu tilviki, í notkun þinni á vefsíðunum eða þjónustunum eða efni eða efni sem þér er aðgengilegt í tengslum við notkun þína á vefnum eða þjónustunni: (i ) brjóti, brjóti eða brjóti í bága við einhvern rétt aðila; (ii) trufla eða trufla öryggi, auðkenningu notenda, veitingu eða notkun vefsvæðanna eða þjónustunnar; (iii) trufla eða skemma vefsíður eða þjónustu; (iv) líkjast annarri manneskju eða aðila, gefa ranga mynd af tengingu þinni við mann eða aðila (þar með talið Karman), eða nota rangar auðkenni; (v) tilraun til að fá óheimilan aðgang að vefsíðunum eða þjónustunni; (vi) taka þátt, beint eða óbeint, með því að senda „ruslpóst“, keðjubréf, ruslpóst eða hvers kyns óumbeðinn beiðni; (vii) safna, handvirkt eða í gegnum sjálfvirkt ferli, upplýsingar um aðra notendur án þeirra samþykkis eða annarra upplýsinga sem tengjast vefsíðunum eða þjónustunni; (viii) senda rangar eða villandi upplýsingar til Karman; (ix) brjóta lög, reglur eða reglugerðir; (x) stunda alla starfsemi sem truflar möguleika þriðja aðila til að nota eða njóta vefsíðunnar eða þjónustunnar; (xi) ramma inn hluta vefsíðna innan annarrar vefsíðu; eða (xii) aðstoða þriðja aðila við að stunda starfsemi sem er bönnuð samkvæmt þessum samningi.

Breytingar. Karman getur hvenær sem er breytt eða hætt öllum vefsvæðum eða þjónustum án ábyrgðar gagnvart þér eða þriðja aðila. Karman getur breytt þessum samningi hvenær sem er. Tilkynning um breytingar á þessum samningi verður gerð aðgengileg í gegnum vefsíðurnar eða þjónustuna. Breytingar öðlast gildi fjórtán dögum eftir að þær hafa verið birtar, nema annar gildistími sé kveðinn upp í tilkynningunni um breytingar eða gildandi lög krefjast fyrri umsóknar. Ef þú samþykkir ekki breytta skilmála fyrir vefsíðu eða þjónustu verður þú að hætta notkun þinni á þessari síðu eða þjónustu.

Friðhelgisstefna. Þú samþykkir að persónuverndarstefna Karman stjórnar þeim skilmálum og skilyrðum sem Karman getur safnað, notað og miðlað upplýsingum þínum.

Brot á réttindum. Karman virðir rétt þinn. Ef þú telur að einhver þriðji aðili brjóti í bága við rétt þinn eða misnoti trúnaðarupplýsingar þínar með notkun þriðja aðila á eða aðgangi að vefsvæðum eða þjónustu, vinsamlegast hafðu samband við okkur.

FYRIRVARI, UNDANKALDINGAR, TAKMARKANIR OG Bótaskylda.

FYRIRVARI Á ÁBYRGÐUM. KARMAN veitir vefsíður og þjónustur á grundvelli „eins og staðan er“ og „eins og hún er í boði“. KARMAN TILKYNNIR EKKI né ábyrgist að vefsíður, þjónustur, notkun þeirra, upplýsingar sem veittar eru í tengslum við vefsíður eða þjónustur: (I) VERÐA AFVÖRULEGAR eða ÖRYGGI, (II) VERA FRÁBÆRAR, MISVÖRU, (III) MÆTI KRÖFUR ÞÍNAR, EÐA (IV) VINNIR Í STJÓRNVÖLDU EÐA MEÐ ÖNNU VÖRUVÉLI ELLI HUGbúnaði sem þú notar. KARMAN GEFUR EKKI ANNAÐAR ÁBYRGÐ EN ÞEIR SEM GERA GREINLEGA Í ÞESSUM SAMNINGI, OG HÉR AFSKRIFARAR HÉR OG ÖLLUM STÖÐUGUM ÁBYRGÐUM, UM TIL AÐ TAKMARKANI, ÁBYRGÐIR FYRIR EIGINLEIKAR ÁKVÆÐI OG VIÐSKIPTI. KARMAN GEFUR EKKI TILKYNNINGAR OG ÁBYRGÐ VIÐ GERÐ VIÐ EFNI, ÞVÍ ÞJÓÐVÖLU, UPPLÝSINGAR, VÖRUR eða ÞJÓNUSTA, HVAÐ ÞAÐ MÁTTÆKJA EÐA AÐGANGUR VIÐ HENGILEGA TENGJU FYLGJA MEÐ EINA TENGINGU VIÐ STÖÐU, ÞJÓNVÖLVU, ÞJÓNVÖRU, ÞJÓNVÖLVU, ÞJÓNVÖLVU, ÞJÓNVÖLVU, ÞJÓNVÖLVU, ÞJÓNVÖLVU, ÞJÓNVÖRU, ÞJÓNVÖLVU, ÞJÓNVÖLVU, ÞJÓNVÖRU, ÞJÓNVÖLVU, þjónustu ÁKVÆMT STAÐLÖG leyfa EKKI takmarkanir á óbeinum ábyrgðum eða undantekningu eða takmörkun á vissum skemmdum. EINS OG SÉR, EINHVERT EÐA ALLAR FRAMKVÆMDARFRAMKVÆMDIR, EIGNLEIKINGAR EÐA TAKMARKANIR GETA EKKI GILDT Á ÞÉR, OG ÞÚ GETUR HAF AÐEINI RÉTT.

UNDANKALDING Tjón. KARMAN VERÐUR EKKI Ábyrgð gagnvart þér eða neinum þriðja aðila vegna afleiðinga, tilfallandi, óbeinna, refsiverðra eða sérstakra skaða (þar með talið án takmarkana, tjóni sem tengist tapaðri hagnaði, tapi á skaða, tapi) VIÐ NOTKUN Á STÖÐUM EÐA ÞJÓNUSTA, UMHVERFI ÁHUGI AÐGERÐAR SEM ÞEIR ERU BYGGÐAR, Jafnvel þótt ráðlagt sé af slíkum skemmdum sem eiga sér stað.

TAKMÖRKUN ÁBYRGÐAR. ALDREI mun samlagsábyrgð KARMAN koma frá, sem varðar, eða í tengslum við þennan samning, STÖÐUM, EÐA ÞJÓNUSTA umfram upphæðina sem greidd er fyrir þjónustuna.

LÖGRÉTTARLÖGÐ. ÁKVÆMT STAÐLÖG leyfa EKKI takmarkanir á óbeinum ábyrgðum eða undantekningu eða takmörkun á vissum skemmdum. EINS OG SÉR, EINHVERT EÐA ALLAR FRAMKVÆMDARFRAMKVÆMDIR, EIGNLEIKINGAR EÐA TAKMARKANIR GETA EKKI GILDT Á ÞÉR, OG ÞÚ GETUR HAF AÐEINI RÉTT. NEMA takmarkað eða breytt með gildandi lögum, fyrirvarar fyrirvarar, undantekningar og takmarkanir gilda, jafnvel þótt einhver úrræði bregðist með grundvallaratriðum.

Bætur. Þú samþykkir að bæta, verja og halda Karman og starfsmönnum þess, fulltrúum, umboðsmönnum, hlutdeildarfélögum, foreldrum, dótturfyrirtækjum, yfirmönnum, meðlimum, stjórnendum og hluthöfum („skaðabótaaðilum“) skaðlausum af tjóni, tapi, kostnaði eða kostnaði (þ.m.t. takmörkun, þóknun lögfræðinga og kostnað) sem stofnað er til í tengslum við þriðja aðila kröfu, krafa eða aðgerða („krafa“) höfðað eða haldið fram gegn einhverjum af skaðlausu aðilunum: (i) meintum staðreyndum eða aðstæðum sem myndu telja þig brot á einhverju ákvæði þessa samnings eða (ii) sem stafa af, tengjast eða tengt notkun þinni á þjónustunni. Ef þú ert skuldbundinn til að veita skaðabætur samkvæmt þessu ákvæði getur Karman, að eigin vild, stjórnað ráðstöfun hvers kyns krafa á þinn kostnað og kostnað. Án þess að takmarka framangreint, getur þú ekki gert upp, gert málamiðlun eða með öðrum hætti ráðstafað neinu krafa án samþykkis Karmans.

Deilur.

Gildandi lög. Þessum samningi skal stjórnað, túlkað og beitt í öllum atriðum samkvæmt lögum Kaliforníuríkis án tillits til ákvæða sem gilda um lagabrot.

Óformleg ályktun. Ef þú hefur deilur við okkur eða tengdan þriðja aðila sem stafar af, tengist eða tengist vefsíðunum eða þjónustunni samþykkir þú að hafa samband við okkur; veita stutta, skriflega lýsingu á deilunni og tengiliðaupplýsingum þínum (þar með talið notendanafninu þínu, ef ágreiningurinn lýtur að reikningi); og gefðu Karman 30 daga til að leysa deiluna til ánægju þinnar. Ef Karman leysir ekki deiluna með góðri trúarviðræðum samkvæmt þessu óformlega ferli, getur þú framkvæmt deiluna í samræmi við gerðardóminn hér á eftir.

Gerðarsamningur. Allar kröfur Karmans eða kröfur þínar sem ekki eru leystar með óformlegri úrlausnarmeðferð, sem stafar af, tengjast eða tengist þessum samningi, verður að fullyrða fyrir sig í bindandi gerðardómi sem stjórnað er af American Arbitration Association („AAA“) í í samræmi við reglur um viðskiptalegan gerðardóm og viðbótaraðferðir við deilur sem tengjast neytendum. Þessi samningur og allir hlutar hans benda til viðskipta sem fela í sér viðskipti milli ríkja og sambands gerðardómslaga (9 USC §1, fl.) Munu gilda í öllum tilvikum og stjórna túlkun og framkvæmd á gerðardómsreglum og gerðardómi. Dóm um úrskurð gerðardómsins má færa fyrir hvaða dómstóla sem er með lögbæra lögsögu. Til viðbótar við og þrátt fyrir skilmálana sem nefndir eru hér að framan, mun eftirfarandi gilda um deilur þínar: (1) gerðarmaðurinn, en ekki neinn sambandsríki, fylki, eða staðbundinn dómstóll eða stofnun, mun hafa einkarétt á að leysa ágreining um túlkunina, gildandi, aðfararhæfi eða myndun þessa samnings, þar á meðal, en ekki takmarkað við, hvaða kröfu að allur eða einhver hluti þessa samnings sé ógildur eða ógildur; (2) gerðarmaðurinn mun ekki hafa vald til að stunda stéttarlega eða sameiginlega gerðardóma né taka þátt í eða sameina kröfur af eða fyrir einstaklinga; og (3) þú afsalar þér hér með óafturkallanlega rétti sem þú gætir haft til dómsmáls (fyrir utan dómstóla smærri krafna eins og kveðið er á um hér að neðan) eða til að gegna hlutverki fulltrúa, sem einkalögmanni eða í öðru fulltrúastarfi eða til að taka þátt sem meðlimur í flokki kröfuhafa í öllum málaferlum, gerðardómi eða öðru málsmeðferð gegn okkur eða tengdum þriðja aðila sem stafar af, tengist eða tengist þessum samningi. Það eru aðeins þrjár undantekningar frá þessum gerðardómssamningi: (1) ef Karman telur sanngjarnt að þú hafir á einhvern hátt brotið eða hótað að brjóta hugverkaréttindi sem tengjast einhverjum vefsvæðinu eða þjónustunni, getur Karman leitað lögbanns eða annarra viðeigandi lausna í sérhver dómstóll með lögbæra lögsögu; (2) ákveðin þjónusta er háð mismunandi ágreiningsefnum, sem kveðið er á um í skilmálum sem gilda um slíka þjónustu; eða (3) má deila sem stafar af, tengjast eða tengjast þessum samningi, að kröfu kröfuhafans, leysa fyrir dómstólum í litlum kröfum í Los Angeles County, Kaliforníu, að því tilskildu að allar kröfur allra aðila deilunnar falla undir lögsögu smáréttardómstólsins.

Staður. Ef mál sem tengjast þessum samningi eða notkun þinni á vefsíðunum eða þjónustunum eru ekki háðar gerðardómi eins og fram kemur í þessum samningi eða í tengslum við að kveða upp dóm um gerðardóm í tengslum við þennan samning, þú hér með samþykkja beinlínis einkaréttarlögsögu og varnarþing fyrir dómstólum í Los Angeles, Kaliforníu.

Takmarkanir. Þú verður að fullyrða allar kröfur sem tengjast notkun þinni á vefsíðunum, þjónustunum eða samkvæmt þessum samningi, ef yfirleitt, skriflega til okkar innan eins (1) árs frá þeim degi sem kröfu kom fyrst upp, eða þess háttar kröfu er að eilífu afsalað af þér. Hver kröfu skal dæma hver fyrir sig og þú samþykkir að sameina ekki þína kröfu með kröfu þriðja aðila.

Force Majeure. Karman mun ekki bera ábyrgð á því að framkvæma ekki samkvæmt þessum samningi vegna atburða sem eru utan eðlilegrar stjórnunar hans.

Alþjóðlegur aðgangur. Vefsíðurnar og þjónusturnar eru veittar frá Bandaríkjunum. Lög annarra landa geta verið mismunandi varðandi aðgang og notkun vefsvæðanna eða þjónustunnar. Karman hefur engar fullyrðingar um hvort vefsíður, þjónustur eða aðgangur þinn eða notkun vefsvæðisins eða þjónustunnar samræmist gildandi lögum, reglum eða reglugerðum eða öðru landi en Bandaríkjunum. Ef þú notar eða opnar vefsíður eða þjónustur utan Bandaríkjanna er það á þína ábyrgð að tryggja að notkun þín sé í samræmi við öll gildandi lög, reglur og reglugerðir og án þess að takmarka almennar skyldur þínar samkvæmt kafla 4.5 í þessum samningi, samþykkir þú að bæta, verja og halda skaðabótaaðilum skaðlausum frá neinum krafa höfðað eða fullyrt gegn einhverjum bótaskyldum aðilum sem stafar af notkun þinni eða aðgangi að einhverjum vefsvæðum eða þjónustu utan Bandaríkjanna.

Um þessa skilmála. Þessi samningur leysir af hólmi alla fyrri og samtíma samninga og skilning milli þín og Karman sem varða vefsíðurnar eða þjónustuna, önnur en allir viðbótarskilmálar sem gilda um tiltekna þjónustu. Þú getur ekki flytja réttindi þín eða skyldur samkvæmt þessum samningi án fyrirfram skriflegs samþykkis Karman. Karman getur frjálst gert það, í heild eða að hluta. Þessi samningur verður bindandi fyrir eftirmennina og leyfilega úthlutun þína og Karman. Þessi samningur skapar ekki nein réttindi þriðja aðila. Bilun aðila eða seinkun á að nýta sér einhvern rétt, vald eða forréttindi samkvæmt þessum samningi mun ekki afsala sér rétti sínum til að nýta slíkan rétt, vald eða forréttindi í framtíðinni, né mun ein eða að hluta neyta réttar, valds eða forréttinda útiloka önnur eða frekari nýting á slíkum rétti, valdi eða forréttindum eða beitingu annars réttar, valds eða forréttinda samkvæmt þessum samningi. Þú og Karman eru sjálfstæðir verktakar og engin stofnun, samstarf, samrekstur, samband starfsmanna og vinnuveitanda er ætlað eða búið til með þessum samningi. Ógilding eða aðför að einhverju ákvæði þessa samnings mun ekki hafa áhrif á gildi eða framfylgni annarra ákvæða þessa samnings, sem öll verða áfram í fullu gildi.

Túlkun. Orð eins og „hér“, „hér eftir“, „hér af“ og „hér að neðan“ vísa til þessa samnings í heild en ekki aðeins til kafla, málsgreinar eða ákvæðis þar sem slík orð koma fyrir nema samhengið krefst annars. Allar skilgreiningar sem settar eru fram hér munu teljast eiga við hvort sem skilgreind orð eru notuð hér í eintölu eða fleirtölu. Eintölu skal innihalda fleirtölu og hver karlkyns, kvenleg og hlutlaus tilvísun skal innihalda og vísa einnig til hinna nema samhengið krefjist annars. Orðin „fela í sér“, „felur í sér“ og „þar á meðal“ eru talin fylgja „án takmarkana“ eða orð af svipuðum innflutningi. Nema þar sem samhengið krefst annars er orðið „eða“ notað í skilningi án aðgreiningar (og/eða).

Tengiliðir. Með því að gefa upp netfangið þitt samþykkir þú að Karman megi senda þér tölvupósta sem tengjast vefsíðunum eða þjónustunum og öllum reikningum sem þú gætir haft. Ef þú vilt ekki fá almennan markaðspóst geturðu afþakkað það með því að fylgja leiðbeiningunum í skilaboðunum. Karman getur sent þér lagalega tilkynningu með tölvupósti, tilkynningu með skilaboðum á reikninginn þinn eða venjulegum pósti. Ef þú vilt veita Karman löglega tilkynningu, vinsamlegast gerðu það með bréfi, lagt inn í pósti Bandaríkjanna, beiðni um kvittun, fyrirframgreidda póstsendingu og ávísað á eftirfarandi hátt: Karman Healthcare, Inc., 19255 San Jose Avenue, iðnaðarborg, CA 91748.